ماموریت

با کیفیت ترین و مقرون به صرفه ترین محصولات دارویی را برای مصرف کنندگان ارائه دهیم.

شناسایی نیازهای مشتریان و سعی بر برطرف نمودن این نیازها از طریق تولید یا واردات  این محصولات.