کامفورتی کید

COMFORTY KID

منتشر شده در منتشر شده در محصولات

کامفورتی کید  COMFORTY KID کامفورتی کید قطره پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس رامنوسوس جی جی می باشد . اجزای دارو : ۱ – لاکتوباسیلوس روتری : لاکتوباسیلوس روتری در حالت طبیعی  می تواند در دستگاه گوارش انسان تولید شود  وتاکنون مطالعات بالینی فراوانی بر روی آن انجام شده است و عملکرد مثبت این گونه […]