کولیک در نوزادان

کولیک در نوزادان

منتشر شده در منتشر شده در مقالات

کولیک در نوزادان  کولیک/قولنج اصطلاحی است که برای گریه شدید و بی وقفه و بی دلیل نوزادان در طول سه ماه اول زندگی بکار می رود. کولیک/قولنج یکی از مشکلات بسیار آزاردهنده دوران نوزادی هم برای نوزاد و هم پدر و مادر و هم پزشک است. علت بوجود آمدن کولیک به خوبی مشخص نیست ولی […]